Aracare s.r.o.
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ ZLÍN
Ostatní služby
       Pracovní smlouvy, Dohody o PP a PČ
       Přihlášky / odhlášky zaměstnanců na OSSZ a ZP
       Měsíční zpracování přehledů na OSSZ a ZP
       Výplatní pásky, příkaz k úhradě na odvody
       Roční zúčtování mezd, ELDP
       Roční zúčtování zálohové / srážkové daně
       Mzdové listy, evidenční listy
       Příprava podkladů ke kontrole, zastupování při kontrolách
       Poradenství
...  věnujte se svému podnikání - účetnictví nechte na nás  ...
Mzdy a personalistika
Daňová přiznání
       Daň z příjmů fyzických osob včetně přehledů
       Daň z příjmů právnických osob včetně výkazů
       Daně darovací / dědická / z nemovitostí
       Daň z přidané hodnoty
       Silniční daň
Ostatní služby
       Rekonstrukce účetnictví
       Odklad daně na červen
       Audit účetnictví
       Archivace dokladů
Copyright © 2011   Aracare s.r.o.