Aracare s.r.o.
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ ZLÍN
       Kontrola převzatých dokladů, setřízení
       Zaúčtování faktur vydaných a přijatých
       Zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
       Zaúčtování interních a ostatních účetních dokladů
       Vedení účetních knih, sestavení směrné účtové osnovy
       Evidence hmotného a nehmotného majektu včetně odpisů
       Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnného hlášení
       Roční zpracování přiznání k dani z příjmů
       Roční přiznání k silniční dani
       Inventarizace účtů na konci období
       Zpracování roční účetní závěrky včetně výkazů - rozvaha, výsledovka, příloha
       Zpracování mezd - přehledy soc. a zdrav. pojištění, výplatní pásky, roční zúčtování atd.
       Pravidelné reporty dle přání klienta - přehledy pohledávek a závazků, stavu hospodaření atd.
       Průběžné poradenství - účetní a daňová problematika, vystavování faktur, uzavírání smluv atd.
       Příprava podkladů ke kontrole, zastupování při kontrolách
Vedení účetnictví
Účetnictví vedeme v souladu s platnými právními předpisy a ručíme za jeho správnost.

Zpracování probíhá průběžně tak, aby byly splněny všechny zákonné termíny.

Doklady si zpravidla sami vyzvedáváme u klienta - dle vzájemné dohody.

Veškerá přiznání, hlášení a přehledy posíláme na instituce elektronicky přes datovou schránku.
...  věnujte se svému podnikání - účetnictví nechte na nás  ...
Copyright © 2011   Aracare s.r.o.